Тел.: +359 879 463 446

Обслужване на клиенти

МОЛЯ, ЗАПИШЕТЕ СЕ САМИ!
АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ СЪДЕЙСТВИЕ, НИЕ СМЕ НА ЛИНИЯ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 9ч ДО 17ч.

+359 879 463 446
PISARITE@PS3.BG

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛОГОПЕДИЧНАТА ТЕРАПИЯ?

логопедична терапия

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛОГОПЕДИЧНАТА ТЕРАПИЯ?

Логопедичната терапия представлява оценка и коригиране на езиково-говорните нарушения. Може да се прилага както при деца, така и при възрастни. Много хора смятат, че терапията е подходяща само за деца с речеви нарушения, които засягат произношението, но тя е подходяща и при затруднения на писмения и говорим език, повишена саливация, нарушени хранителни умения.

Кога се нуждаем от терапия:

  • При нарушения на артикулацията- неправилно изговаряне на един или повече говорни звукове. Изразява се в липси, замени и изопачаване на говорните звукове.
  • Нарушена плавност на говорната продукция- многократни повторения на звукове, срички, думи и удължаване на звукове
  • Нарушения на рецептивната реч- нарушена е способността за разбиране на речта.
  • Нарушения на експресивната реч- невъзможност за произнасяне на думи, формиране на изречения, но със запазена способност за разбиране на речта.
  • Афазия – придобито езиково нарушение, което засяга способността на човек да говори и да разбира другите, да чете и пише.
  • Дизартрия – нарушение на произношението, вследствие на недостатъчна инервация на речевия апарат, поради поражения на нервната система.
  • Дислексия –неспособност за четене и разбиране на прочетеното

Как протича логопедичната терапия?

 При първо посещение логопедът провежда обследване и установява вида на комуникационното разстройство и изготвя терапевтичен план за работа. Терапията може да се провежда индивидуално или групово в малки групи. Може да продължи от няколко месеца до няколко години. Колкото по-рано започне, толкова по-ефективна ще бъде.

Логопедичната терапия може да се прилага при широк спектър нарушения в речта и езика, при деца и възрастни. С ранна намеса логопедичната терапия може да подобри комуникацията и да повиши самочувствието.

Превод от английски: Тихомира Бориславова