Тел.: +359 879 463 446

Обслужване на клиенти

МОЛЯ, ЗАПИШЕТЕ СЕ САМИ!
АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ СЪДЕЙСТВИЕ, НИЕ СМЕ НА ЛИНИЯ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 9ч ДО 17ч.

+359 879 463 446
PISARITE@PS3.BG

5 УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

упражнения за развитие на концентрацията

5 УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

Как можете да помогнете на детето си да подобри своите умения за концентриране? Когато се налага децата да учат вкъщи с часове, почивката е от огромно значение, за да се избегне изтощение. Но след това е важно и да могат да се фокусират отново върху важните задачи.
Ето как бихме могли да развием уменията за концентрация на децата с пет забавни упражнения с ръце. Подпомагат координацията и свързването на двете полукълба на мозъка.

Упражнение 1: 7/3

Покажете с пръсти на двете ръце 7. След това бързо покажете отново с пръсти на двете ръце 3. Повторете няколко пъти като засилвате скоростта – движете пръстите колкото можете по-бързо и по-бързо.
След това сменете пръстите и ръцете, с които показвате числата.

Упражнение 2: Слонът

Обяснете на детето, че слонът иска да докосне големите си уши с хобота си.
Изпънете ръцете си напред. Кръстосайте ги една върху друга и сгънете долната в лакътя, така че да докоснете с нея носа си, а с горната ръка докоснете ухото си.
За да направите играта забавна, включете и издаване на звуци като слонче.
След това сменете ръцете.

Упражнение 3: Конуси за движение

Плеснете с двете ръце. Вдигнете лявата нагоре, а дясната надолу. Плеснете отново, вдигнете дясната ръка нагоре, а лявата настрани.
Повторете няколко пъти, а след това сменете ръцете.

Упражнение 4: Мозъкът

Когато допрем два юмрука един до друг те образуват, ориентировъчно, размера на мозъка ни.
Допрете двата свити юмрука пред себе си. Разтворете лявата длан и я докоснете с десния юмрук. Плеснете с две ръце (с отворени длани).
Отново свийте два юмрука един до друг. Разтворете дясната длан и я докоснете с левия юмрук. Плеснете с две ръце.
Повторете упражнението, като засилвате скоростта.

Упражнение 5: Малкото лазещо паяче

Допрете палеца на лявата ръка с показалеца на дясната. След това допрете десния палец с левия показалец.
Представете си, че това е една стълба, по която малкото паяче се катери.
Вдигнете десния показалец нагоре. Вдигнете и левия палец нагоре и отново ги съединете в стъпало.
Вдигнете левия показалец нагоре. Съединете го с десния палец.
Паячето се катери, и катери!