Тел.: +359 879 463 446

Обслужване на клиенти

ИЗБРАНИЯТ ЧАС НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАПАЗЕН!

Една от причините за това може да бъде, ако в същия момент е бил резервиран от друг клиент. Моля, изберете нов час и ако срещнете зартуднения свържете се с ПИСАРИТЕ на имейл pisarite@ps3.bg или телефон +359 879 463 446