Тел.: +359 879 463 446

Обслужване на клиенти

МОЛЯ, ЗАПИШЕТЕ СЕ САМИ!
АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ СЪДЕЙСТВИЕ, НИЕ СМЕ НА ЛИНИЯ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 9ч ДО 17ч.

+359 879 463 446
PISARITE@PS3.BG

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Важен момент в живота на всяко дете е тръгването на училище в първи клас. На бъдещите първокласници ще им се наложи да свикнат с нов режим, среда и задължения. Ние родителите трябва да подкрепим детето, да му покажем как да планира времето си, да учи, да приготвя необходимите материали за следващия ден.

Организация на учебния процес

В първи клас учениците учат само първа смяна. Часовете са по 35 минути, междучасията по 15 минути. Около 10 ч. има голямо междучасие от 25 минути. Следобед има занималня, която не е
задължителна. Включва дейности по самоподготовка, организиран отдих, занимания по интереси.

Създаване на ритъм

Изграденият ритъм на ежедневието е важен, защото когато се спазва, децата се чувстват по-спокойни, създава се усещане за сигурност и защитеност.

Водене на училище

Воденето на училище е хубаво да се случва не по-късно от 15 минути преди началото на първия час. Вземането от училище също трябва да е на време – това е важно, за да не се чувства детето забравено или пренебрегнато. Воденето и вземането на време изграждат умения за точност и отговорност.

Извънкласни занимания

До 6-7 годишна възраст мозъкът на детето физиологически още не е готов да се справи с голямо количество информация. Препоръчва се учебната година да се започне с по-ниска натовареност и достатъчно време за игра. Не включвайте повече от две дейности, като едната нека да бъде някакъв вид спорт.

Подготовка на домашните

Ако детето няма да ходи на занималня, не пишете домашните вместо него. Помагайте, ако детето само потърси помощ от вас и не „научавайте“ вместо него, защото така детето никога няма да се научи да се справя само.

Времето за лягане да бъде фиксирано.

От изключително важно значение е пълноценният сън. За развитието на детето и отделянето на хормона на растежа са необходими поне 9 часа сън.

Домашни задължения

Домашните задължения си остават същите, ако се наложи може да са в по – облекчен вариант.

Чувствата и емоциите

Добре е преди тръгването на училище, детето да бъде научено да владее чувствата си и да може да ги изразява правилно. Трябва да може да изразява емоциите си чрез думи: „Много съм ядосан/а, защото……“, „Разочарован/а съм, защото….“, а не вместо това да прибягва към физическа саморазправа.

Правила и норми в училище

Общуването в училище изисква спазването на определени правила и норми. За да подготвим детето е хубаво да разиграваме различни ролеви ситуации, които се предполага , че биха възникнали. Например вместо „Имам пиш“, в училище е добре да се казва „Трябва да отида до тоалетна.“

Разкажете му какво предстои

Ненатрапчив разказ, какво предстои какви ще са новите задължения, какво го очаква. Разговорите е хубаво да са спокойни, четенето на книги с училищна тематика са от голяма полза.

Фина моторика

Бъдещите първокласници трябва да имат добре развита фина моторика. Дейностите, които я развиват са низане на мъниста или макарони, късане на хартия, рязане с ножица и лепене, подреждане на пъзели, мозайка и др.

Пренастройване към различни дейности

В училище детето ще се сблъска с редуването на различни дейности в сравнително кратък времеви диапазон. Полезно е да бъде научено бързо да се пренастройва и организира. Затова след всяка дейност добре е да прибира книгите и играчките, с които е играло на определените им места.

Самообслужване

Научете детето да се обслужва само, така то ще се чувства независимо и гордо с уменията си.

Ориентиране във времето и пространството

7 годишното дете трябва да може да се ориентира във времето и пространството. Да познава часовника, посоките ляво-дясно, дните от седмицата, месеците, сезоните. Тази ориентация улеснява детето в усещането му за време и правилната организация.

Отборни игри

Да може да играе отборни игри и да се съобразява с правилата им. Това включва детето да може да приема както победите, така и загубите, което ще е от полза за способността му да приема нови социални роли. Игрите с другите деца развиват
личностните качества, чувството за споделеност, подкрепа, взаимопомощ, спазване на правила, следване на определен план.

Толерантност и уважение към връстниците и учителите си.

Да проявява толерантност и уважение към връстниците и учителите си. В училище освен, че се усвояват нови знания, там има и съвкупност от взаимоотношения с други хора. Детето трябва да може да общува с другите деца, с възрастните, да може да прощава, да прави компромиси, да работи в екип. Такива умения ще са полезни не само в училище, но и в отношенията с приятели и колеги в бъдеще.

Освободете контрола

Не се опитвайте да контролирате малкия ученик непрекъснато – да учите с него, да проверявате домашните, да подреждате чантата. Ако непрекъснато вършите неговите задължения, това ще бъде проблем за него в бъдеще.

Разпитване

Не прекалявайте с въпросите за училище, ако детето иска да говорите – говорите, но ако не иска не го притискайте.

Джобните пари

Обикновено на първата родителска среща се взема решение, което да важи за всички деца в класа. Ако се приеме решението да се носят, обяснете на детето смисъла на джобните пари, кои неща могат да се купуват и кои не могат. Не наказвайте детето за изгубени или откраднати пари.

Раница

Раницата трябва да е удобна, функционална, здрава, съобразена с вкуса на детето. Идеалната раница не трябва да превишава 10-15 % от теглото на детето, не бива да превишава ширината на раменете, височината й да е до 30 – 40 см., така че да не достига краката на детето, когато е на гърба му. Презрамките да са широки, меки, с възможност за регулиране, да се носи с двете презрамки, за да се предотвратят гръбначни изкривявания.

Мобилен телефон

По правило е забранено използването му по време на час, също така може да бъде изгубен, повреден или откраднат. Ако решите детето да носи в училище телефон е хубаво да бъде възможно най- евтиният модел, да няма реален достъп до интернет, защото това е допълнително изкушение, което отнема от вниманието на децата.

Три съвета как да подпомогнем четенето, писането и математическите
способности:

1. Насърчавайте децата да четат на глас всичко, което попадне пред очите ви – табели, рецепти, брошури, менюта, билбордове. Подходящи са книгите с голям шрифт и красиви илюстрации. Четете приказки в стихове. Римите и ритъмът помагат текста да се запомни лесно.
2. Трудностите при писането произтичат от факта, че вкостяването на китката на тази възраст още не е завършило, което води до бърза умора и влошаване на краснописа. Нека детето да пише като редува с кратки почивки. Може да карате
детето да измисля думи с 3, 4, 5, звука и след това да ги записва. Ако водещата ръка е лявата, не насилвайте смяната с дясна, защото може да се получат неблагоприятни последствия върху развитието на детето. Въпреки всички усилия, ако детето продължава да изписва неправилно буквите, да ги струпва една върху друга, да се затруднява прекалено много, потърсете консултация с очен лекар, логопед, невролог.
3. Развитие на математическите способности- използвайте числата и аритметичните действия в различните дейности от ежедневието. Например детето да преброи колко са чиниите, вилиците на масата и колко още трябва да се сложат, да напазарува стоки за определена сума, да сметне още колко картофа трябват, да сортира различни предмети и да преброи по колко има от всеки вид. Обяснете му как се решават текстови задачи, създайте му навик да прочита условието на задачата по няколко пъти. Насърчавайте пространственото и логическо мислене чрез игри – шах, судоку, танграми, пъзели. Подкрепяйте детето си и му вдъхвайте увереност, вярвайте му и го изслушвайте внимателно. Приемете го такова, каквото е. Не го натоварвайте с вашите собствени амбиции и очаквания. Няма значение как се учи, обичайте го, защото е вашето дете!