Тел.: +359 879 463 446

Обслужване на клиенти

МОЛЯ, ЗАПИШЕТЕ СЕ САМИ!
АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ СЪДЕЙСТВИЕ, НИЕ СМЕ НА ЛИНИЯ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 9ч ДО 17ч.

+359 879 463 446
PISARITE@PS3.BG

Правила и условия
Дата: 24/01/2021
Съдържание:
Общи условия за ползване на уебсайта
Общи условия за ползване на услуги

Общи Условия за ползване на уебсайта

Настоящите Общи условия („Условия“, „Условия за ползване“) уреждат отношенията ви с уебсайта ps3.bg и услугите, предоставяни чрез сайта („Услугата“), управлявани от „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД, с ЕИК 206402310 („ние“ или „нашето“).
Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате Услугата.
Вашият достъп до и използването на Услугата се обуславя от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.
С вашия достъп или използване на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия. Ако не сте съгласни, с която и да е част от условията, тогава няма да имате достъп до Услугата.

ПОРЪЧКИ
Ако желаете да закупите какъвто и да е продукт или услуга, предоставени чрез Услугата („Покупка“), може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с Вашата Покупка, включително, но без ограничение, номера на Вашата кредитна карта, срока на годност на Вашата кредитна карта, вашия адрес за фактуриране и вашата информация за доставка.
Вие заявявате и гарантирате, че: (1.) имате законното право да използвате, която и да е кредитна(и) карта(и) или друг(и) начин(и) за плащане във връзка с всяка покупка; и че (2.) информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна.
Като изпращате такава информация, вие ни предоставяте правото да предоставяме информацията на трети страни с цел улесняване на завършването на покупките.

НАЛИЧНОСТ, ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ
Непрекъснато актуализираме предлаганите от нас продукти и услуги в Услугата. Продуктите или услугите, предлагани в нашата Услуга, могат да бъдат неправилно определени, описани неточно или недостъпни и може да има закъснения при актуализирането на информацията за Услугата и при рекламирането ни на други уеб сайтове.
Не можем и не гарантираме точността или пълнотата на каквато и да е информация, включително цени, изображения на продукти, спецификации, наличност и услуги. Ние си запазваме правото да променяме или актуализираме информация и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предварително уведомление.

СЪДЪРЖАНИЕ
Нашата услуга ви позволява да публикувате, свързвате, съхранявате, споделяте и предоставяте по друг начин определена информация, текст, графики, видеоклипове или друг материал („Съдържание“). Вие носите отговорност за Съдържанието, което публикувате в Услугата, включително неговата законност, надеждност и целесъобразност.
Публикувайки Съдържание в Услугата, вие ни предоставяте правото и лиценза за използване, модифициране, публично изпълнение, публично показване, възпроизвеждане и разпространение на такова Съдържание в и чрез Услугата. Вие запазвате всичките си права върху всяко Съдържание, което подавате, публикувате или показвате в или чрез Услугата и носите отговорност за защитата на тези права. Вие се съгласявате, че този лиценз включва правото да предоставим Вашето Съдържание на разположение на други потребители на Услугата, които също могат да използват Вашето Съдържание, предмет на настоящите Условия.
Вие заявявате и гарантирате, че: (1.) Съдържанието е ваше (вие го притежавате) или имате право да го използвате и да ни предоставите правата и лиценза, както е предвидено в тези Условия, и (2.) публикуването на Вашето Съдържание в или чрез Услугата не нарушава правата за поверителност, правата за публичност, авторските права, договорните права или други права на което и да е лице.

АКАУНТ
Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставяте информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Ако не го направите, това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на вашия акаунт в нашата Услуга.
Вие носите отговорност за защитата на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всякакви дейности или действия под вашата парола, независимо дали вашата парола е с нашата услуга или услуга на трета страна.
Съгласявате се да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неразрешено използване на вашия акаунт.
Не можете да използвате като потребителско име името на друго лице или субект или което е незаконно за употреба; име или търговска марка, които са обект на права на друго лице или образувание, различно от вас, без подходящо разрешение; или име, което е обидно, вулгарно или нецензурно.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на Съдържанието, предоставено от потребители), функциите и функционалността са и ще останат изключителна собственост на „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД и неговите лицензодатели. Услугата е защитена от авторски права, търговска марка и други закони както на България, така и на чужди държави. Нашите търговски марки не могат да се използват във връзка, с който и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД.

ПЛАЩАНИЯ

Можем да предоставяме платени продукти и / или услуги в рамките на Услугата. В този случай ние използваме услуги на трети страни за обработка на плащания (например процесори за плащане).

Няма да съхраняваме или събираме данните за вашата платежна карта. Тази информация се предоставя директно на нашите трети лица, обработващи плащания, чието използване на вашата лична информация се урежда от тяхната Политика за поверителност. Тези платежни процесори се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от Съвета за стандарти за сигурност на PCI, което е съвместно усилие на марки като Visa, Mastercard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се осигури сигурно боравене с информацията за плащане.

Процесорите за плащане, с които работим, са:

PayPal Тяхната Политика за поверителност може да се види на https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Също така през „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД не преминават плащания между ползватели на Услугите на сайта.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ
Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД.
„ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това не носим отговорност и за каквито и да е щети или загуби, причинени или твърдени, че са причинени от или във връзка с използване или разчитане на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.
Силно ви съветваме да прочетете правилата и условията и политиките за поверителност на уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
Можем да прекратим или спрем Вашия акаунт незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително, но не само, ако нарушите Условията.
При прекратяване, правото ви да използвате Услугата незабавно отпада. Ако искате да прекратите акаунта си, можете просто да прекратите използването на Услугата.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
В никакъв случай „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД, нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или свързани лица, не носят отговорност за непреки, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително, но не само, загуба на печалба, данни, използване, репутация , или други нематериални загуби, произтичащи от (1.) вашия достъп до или използване или невъзможност за достъп или използване на Услугата; (2.) всяко поведение или съдържание на трета страна в Услугата; (3.) всяко съдържание, получено от Услугата; и (4.) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите съобщения или съдържание, независимо дали се основава на гаранция, договор, непозволено увреждане (включително небрежност) или друга правна теория, независимо дали сме били информирани за възможността за такава повреда и дори ако се установи, че средство за защита, посочено в настоящото, е провалило своята основна цел.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Използването на Услугата е на ваш единствен риск. Услугата се предоставя на база „КАКВАТО Е“ и „КАКВАТО Е НАЛИЧНА“. Услугата се предоставя без никакви гаранции от какъвто и да било вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване или ход на изпълнение.
„ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД и своите дъщерни дружества, филиали и лицензодатели не гарантират, че а) Услугата ще функционира непрекъснато, защитена или достъпна по всяко време или място; б) всички грешки или дефекти ще бъдат коригирани; в) Услугата не съдържа вируси или други вредни компоненти; или г) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на вашите изисквания.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България, без да се отчитат нейните конфликтни разпоредби.
Неуспехът ни да приложим каквото и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба на настоящите условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия остават в сила. Настоящите условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предишни споразумения, които може да имаме между нас по отношение на Услугата.

ПРОМЕНИ
Ние си запазваме правото по свое усмотрение да модифицираме или заменим настоящите Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще се опитаме да предоставим предизвестие най-малко 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша собствена преценка.
Продължавайки да имате достъп или да използвате нашата Услуга, след като тези ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

КОНТАКТИ
Ако имате някакви въпроси относно тези Условия, моля свържете се с нас на pisarite@ps3.bg

Общи Условия за използване на Услуги

ВЪВЕДЕНИЕ

„ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД е компания, създадена в София, България. Когато създадете акаунт в ПИСАРИТЕ на ps3.bg, имате право на услуга, предоставена от фирмата.
Тези условия формират основата на договора, чрез който “ПАУЪР & СТАЙЛ” ЕООД ще предостави услугата. По заявление вие ​​се съгласявате с тези условия и ни предоставяте съответното съгласие да обработваме вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Услуги
По време на взаимоотношенията ни ще се възползвате от следните услуги:
Функции и продукти на уебсайта ps3.bg и свързаните с тях социални медии;
Помощни материали за прилагане на тези функции;
Периодични съвети и тенденции, свързани с интегрирането на онлайн инструменти, които подобряват и улесняват управлението на дейността ви.

Чрез уебсайта ps3.bg можете да използвате и услугата запазване на час в графика на избран от Вас специалист, чийто график можете да откриете в персоналната му страничка (страничката на съответното търговско дружество) на нашия уебсайт.
Техническа помощ при проблем- ще отговаряме на всички запитвания, изпратени до technicalsupport@ps3.bg до 24 часа.
Условия за ползване- Период на ползването
Някои от продуктите и услугите се изплащат еднократно, други могат да бъдат с продължителност 12 последователни месеца от датата, на която потребителят е кандидатствал и молбата му е била одобрена. Услугата може автоматично да бъде подновено за същия период, освен ако не е поискано прекратяване 30 дни преди края на текущия период.
Такси
Таксите са базирани на вида услуга, която клиента заявява и могат да бъдат заплатени на годишна или месечна база, в зависимост от предпочитанията на клиента.

„ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД не събира каквато и да било такса от потребителя за запазване на час в графика на избран от потребителя специалист, чийто график можете да откриете в персоналната му страничкац(страничката на съответното търговско дружество) на нашия уебсайт.

ЗАЯВЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА УСЛУГА

„ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД е насочена към всеки бизнес, който търси начин да се представи в интернет пространството. При заявяване на услуга се насрочва среща, в която да се изяснят детайлите, целите и времевите диапазони за изпълнение на услугата. В зависимост от тях се формира и крайната цена.

Запазването на час в графика на избран от потребителя специалист, чийто график можете да откриете в персоналната му страничка (страничката на съответното търговско дружество) на нашия уебсайт се извършва като отидете на неговата страничка (страничката на съответното търговско дружество) на нашия уебсайт и в частта „Тук може да запазите час“ изберете от съответните падащи менюта услуга, специалист и дата от календара. След това трябва да натиснете бутона „Напред“, който ще Ви отведе към нова страничка, където трябва да изберете някой от свободните часове на избрания от Вас специалист. Следващата стъпка е да въведете необходимите Ваши лични данни за запазването на часа, а именно – име и фамилия, телефонен номер и имейл. След като въведете необходимите лични данни остава да натиснете бутона „Напред“, с което Вашият час ще бъде запазен. След като запазите часа си ще получите потвърждение от нас на посочения от Вас имейл.
Условия за ползване- анулиране
Потребител, който се е абонирал за услуга на база абонамент, може да я отмени по всяко време, като се свърже с ПАУЪР & СТАЙЛ ЕООД в писмена форма на pisarite@ps3.bg

Потребителите, които отменят абонамента си, се отстраняват, считано от датата, на която оставката му е получена от „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД и всичките му предимства и права като ползватели на услугата се прекратяват по това време. Таксите за членство са годишни и няма да бъдат възстановявани. Ако плащането е ежемесечно, членът ще продължи да плаща до края на договорения период. Таксите за еднократни услуги не се възстановяват в случай на прекратяване на проекта преждевременно.

Можете да отмените вече запазен от Вас час при някой от специалистите, чийто график можете да откриете в персоналната му страничка (страничката на съответното търговско дружество) на нашия уебсайт като натиснете бутона „Отмени“ в получения от вас имейл за потвърждение на запазения час. След като натиснете бутона „Отмени“ в получения имейл за потвърждение на часа Ви, ще бъдете препратен към сайта ни, къдете ще получите потвърждение на отмяната на часа с текст „Вашата резервация е анулирана успешно!“. С това процесът по отмяната на запазения от Вас час е завършен. Запазените часове могат да бъдат отменени от Вас и като се свържете с „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД в писмена форма на pisarite@ps3.bg или на тел: 0896 676 376, които са изписани и в имейла за потвърждение на запазения от Вас час или като се свържете директно с избрания от Вас специалист на посочените в неговата страничка (страничката на съответното търговско дружество) на нашия уебсайт контакти. В този случай запазеният час се счита отменен, от момента, в който бъде получена Вашата заявка за отмяна. Отмяната на вече записан час в графика на избрания от потребителя специалист, чийто график можете да откриете в персоналната му страничка (страничката на съответното търговско дружество) на нашия уебсайт не се таксува.

Имайте предвид, че избраният от Вас специалист или търговско дружество имат право по всяко време и без да посочват причина да отменят записания от Вас час, за което ще бъдете уведомени на предоставения от Вас имейл или телефон. „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за отмяна на записаните часове от страна на избрания от Вас специалист или търговско дружество.
Условия за ползване- задължения на клиентите
„ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД очаква от своите клиенти най-високи стандарти по отношение на достойнство, справедливост и почтеност. Тези ценности и очаквания формират основата, на която ще се крепят нашите взаимоотношения. Клиентите са задължени да:
– Информират за всякакви промени, свързани с техните дейности;
– Споделяне на най-новите си дейности и предложения;
Награди и правила в състезания
Всички награди и състезания, свързани с оферти, публикувани от „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД, са предмет на отделни условия, които са описани по време на тегленето на наградите, състезанията или офертите.
Цени
Всички такси, показани на уебсайта на „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД, подлежат на промяна без предизвестие.
Запазваме си правото да увеличаваме цената на продуктите и услугите редовно. Ако промяната е свързана с услуга, която вече е била заявена, клиентът ще бъде информирани предварително.
Приложимо право и юрисдикция
Тези условия се уреждат от законодателството на Република България. Ако някой съд или компетентен орган реши, че някоя от разпоредбите на тези условия е невалидна, незаконосъобразна или неприложима до каквато и да е степен, само тя ще бъде отделена от останалите условия, които ще продължат да бъдат валидни в пълна степен, доколкото са разрешени от закона.
Лице, което не е страна по тези условия, няма да има никакви права по или във връзка с тях.

ОТГОВОРНОСТ

Отговорност на трети страни
Отговорността на „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД към своите клиенти няма да се разпростира върху никакви предимства, свързани с абонаменти, стоки или услуги, предоставяни от външен доставчик. „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД изрично изключва отговорност за загуби или щети, претърпени от даден клиент в резултат на участието му по какъвто и да е начин с външен доставчик.

„ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за точността и верността на информацията на страничките на отделните специалисти на уебсайта ps3.bg. Същата е предоставена от съответния специалист и не подлежи на проверка от страна на „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД.

„ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било вреди (имуществени и/или неимуществени) претърпени от потребител, запазил час при специалист, чийто график можете да откриете в персоналната му страничка на нашия уебсайт, които вреди са резултат от действията и/или бездействията и/или консултациите при посещението (на живо или онлайн) при избрания от потребителя специалист.
Точност на информацията публикувана от „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД
Полагат се разумни усилия, за да се гарантира точността на информацията, предоставена на нашия уеб сайт, в бюлетини и всякакви други публикации, обаче нито ние, нито авторите не можем да поемем отговорност за грешки и пропуски в тези публикации.
Форсмажорни обстоятелства
Нито една от страните не носи отговорност пред другата за каквото и да е забавяне или неизпълнение на задълженията си по въпроси, които са извън нейния контрол, включително, но не само, акт на тероризъм, война, бунт, гражданска суматоха, спазване на който и да е закон или правителствена поръчка, пожар, наводнение или буря, стачки или други индустриални спорове, забавяне на транзита, спиране на тока, закъснение по пощата или някакво събитие, което не може разумно да бъде планирано или избегнато.
Промени в споразумението
„ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД може да промени тези условия по всяко време, след като даде предизвестие на своите клиенти 14 дни. Най-новото издание на тези условия ще бъде обвързващо за абонати на „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД. Клиентите на „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД могат да излязат от договора, ако не приемат предложена промяна. Тези условия заменят всякакви противоречиви условия, публикувани във връзка с абонамент за членство между член и „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД.
Ако правилата за поверителност на „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД се променят, „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД ще уведоми своите клиенти и абонати по имейл или чрез специално съобщение, поставено на този уебсайт.
Запитвания, жалби, коментари
Ще се постараем да отговорим в рамките на 48 часа на всяка получена жалба или запитване. Това може да е отговор, че сме получили жалба, докато се извършват допълнителни разследвания. Ако имате въпроси, коментари или оплаквания относно продукти и услуги, моля, свържете се с нас на pisarite@ps3.bg.
Ако смятате, че някоя информация, публикувана от „ПАУЪР & СТАЙЛ“ ЕООД, отнасяща се до вас, е неправилна или остаряла, моля, влезте и редактирайте информацията си и ако данните не могат да се редактират, изпратете точната информация на pisarite@ps3.bg